Operatory

Opcja "jeden z wyrazów" i "wszystkie wyrazy"

Przykład
Poszukiwane wyrazy (ciastka drożdże)

Opcja "jeden z wyrazów" - wyświetlone zostaną dokumenty w których występuje conajmniej jeden z wyrazów.

Opcja "wszystkie wyrazy" - wyświetlone zostaną dokumenty w których wystepują oba wyrazy.

+ (znak plus) - zaznacza slowa które muszą pojawić się w wyniku poszukiwań.
Przykład (+ciastka +drożdże). Wyświetlone zostaną strony na których wystepują oba słowa.

- (znak minus) - zaznacza słowa które nie mogą pojawić się w wyniku wyszukiwań.
Przykład (ciastka -drożdże). Słowo drożdże nie może wystapić na stronie.

* zastępuje dowolną ilość liter lub liczb.

"text" użycie cudzysłowu
Przykład ("ciastka na drożdżach"). Wyświetlone zostaną strony na których wystepują oba słowa bezpośrednio jedno po drugim.


link:(adres)
Przykład (link:microsoft.com) - wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty które posiadają link microsoft.com.

title:(text)
Przykład (text:ciastka) wyświetlone zostaną dokumenty które posiadają w tytule w.w słowo.

url:(text)
Przykład (text:altavista) - wyświetlone zostaną dokumenty które posiadają słowo altavista w url.

Copyright 2002 Raz-Dwa-Trzy